HIGH QUALITY PRODUCT

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของโรงงานบุศรินทร์มีถึง 20 รูปแบบ
โดยแบ่งสินค้าออกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้

ลูกชิ้นเกรดดี

ลูกชิ้นหมูสามโอ
ลูกชิ้นเอ็นหมูสามโอ
ลูกชิ้นเนื้อสามโอ

ลูกชิ้นเกรดกลาง

ลูกชิ้นหมูกลางดี
ลูกชิ้นเอ็นหมูกลางดี
ลูกชิ้นเนื้อกลางดี
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อกลางดี
ลูกชิ้นหมูกลางดี
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อกลางดี
ลูกชิ้นเอ็นหมูกลางดี
ลูกชิ้นเนื้อกลางดี

ลูกชิ้นเกรดแป้ง

ลูกชิ้นหมูเล็ก
ลูกชิ้นเนื้อเล็ก
ลูกชิ้นหมูกลาง
ลูกชิ้นเนื้อกลาง

ผลิตภัณฑ์ประเภทยอ เเละ ไส้กรอก

หมูยอจิ๋ว
ไก่ยอจิ๋ว
หมูยอจัมโบ้
หมูยอจัมโบ้ทอดมัน
หมูยอทอดมัน
หมูยอใบตอง
ไส้กรอกจัมโบ้
ไส้กรอกจิ๋ว
หมูยอเส้นปรุงรส
ไก่ยอเส้นปรุงรส

โรงงานบุศรินทร์

มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เเก่ผู้บริโภค

ติดต่อเรา