Skip to main content

HIGH STANDARD
PRODUCTION

กระบวนการผลิตมาตรฐานสากล

โรงงานบุศรินทร์ เป็นโรงงานผลิตอาหาร
ลูกชิ้น ยอ และไส้กรอก ที่มีมาตรฐาน อย.
เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

จุดประสงค์ของโครงการ

คือการมอบสิทธิประโยชน์อันสูงสุดให้แก่ผู้ซื้อทางโรงงานบุศรินทร์ ได้นำวัตถุดิบที่ดีที่สุดนำมาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ทุกขั้นตอนในการผลิตจะถูกจัดทำด้วยความพิถีพิถันโดยเครื่องจักรจำนวน 42 เครื่อง หรือมากกว่า 95% และผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน 100% เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของโรงงานบุศรินทร์

OUR CERTIFICATE

โรงงานบุศรินทร์ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงาน เเละได้ผ่านมาตรฐาน การตรวจสอบจาก “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) หรือ อ.ย.

520

กำลังการผลิต

20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

PRODUCTION CAPACITY

โดยเฉลี่ยต่อหนึ่งเดือน
โรงงานบุศรินทร์มีกำลังผลิตอยู่ที่ 520 ตัน
หรือ โดยเฉลี่ย 20 ตัน ต่อหนึ่งวัน

โรงงานบุศรินทร์

มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เเก่ผู้บริโภค

ดูสินค้าทั้งหมดติดต่อเรา